Implantologia

Un pacient pot perdre alguna dent a causa del pas del temps o per un accident. Els implants dentals són fixacions de titani que es col·loquen en l'os, substituint a l'arrel de la dent per aconseguir una unió ferma i immòbil. Sobre els implants es col·loquen diferents tipus de protesis perquè el pacient recuperi la funció masticatòria i estètica.